Klasa wkmgr

Klasa wkmgr umożliwia przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z typowymi wymogami obowiązującym przy redagowaniu tego rodzaju prac.

Opcje klasy wkmgr:

magisterska
praca magisterska (wartość domyślna);
licencjacka
praca licencjacka;
brudnopis
wstępna wersja pracy: drukowanie z pojedynczym odstępem i oznaczanie każdej strony numerem wersji oraz datą;
xodstep
zwiększenie odstępu między wierszami.

Dodatkowe polecenia i środowiska zdefiniowane w klasie wkmgr

\UniversityName
Nazwa szkoły, drukowana na górze strony tytułowej;
\oswiadczenie
tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy (tekst oświadczenie może wymagać dostosowania do formuły stosowanej w danej szkole). Zwykle polecenie to należy umieścić na na końcu pracy, tj. przed \end{document};
\autor
imię oraz nazwisko autora;
\nralbumu
numer albumu;
\email
adres email autora (opcjonalnie);
\kierunek
nazwa kierunku, np. Imagineskopia;
\opiekun
tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora;
\miejsce
miejsce obrony;
\keywords
lista słów kluczowych (oddzielonych przecinkami);
abstract
streszczenie (środowisko);
\introduction
wstęp;
\summary
zakończenie;
\source
źródło, umieszczane pod tabelą i rysunkiem;
\nrwersji
etykieta wersji dokumentu.

Pozostałe uwagi

Polecenia \autor, \nralbumu (ewentualnie \email) można wstawić wielokrotnie jeżeli praca jest dziełem kilku autorów.

Polecenia: \UniversityName oraz \date należy wstawić w preambule dokumentu (przez begin{document}.